Novosti

2017
 • Obavijest o izmjeni i dopuni Općih uvjeta J&T banke d.d. - primjena od 10.01.2018.
  21pro
 • Novo radno vrijeme poslovnica od 11.12.2017. godine
  30stu
  Od 11.12.2017. poslovnice J&T banke d.d. biti će otvorene za klijente prema sljedećem rasporedu:
   
    Poslovnica Centrala, Varaždin Poslovnica Vlaška, Zagreb
  ponedjeljak, srijeda, petak 08:00-15:00 08:00-16:00
  utorak, četvrtak 11:30-17:30 11:00-19:00
  subota 08:00-12:00 neradna
 • Informacija o prestanku mogućnosti daljnjeg korištenja Mastercard kartica za fizičke osobe
  29stu
  Poštovani,

  podsjećamo Vas da s danom 30.11.2017. prestaje mogućnost daljnjeg korištenja Mastercard kartica za fizičke osobe.

  Zahvaljujemo na razumijevanju
   
 • Novo radno vrijeme Poslovnice Centrala u Varaždinu od 23.10.2017. godine
  18lis
  Od 23.10.2017. poslovnica Centrala u Varaždinu biti će otvorena od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati. Subotom poslovnica neće biti otvorena.
 • Obavijest o prestanku pružanja usluge odobravanja, ugovaranja, izdavanja i korištenja Mastercard kartica za fizičke osobe
  13ruj
  Poštovani,
   
  Uslijed promjena u kartičnom poslovanju Banke, obavještavamo Vas da J&T banka d.d. prestaje s pružanjem usluga odobravanja, ugovaranja, izdavanja i korištenja Mastercard kartice za fizičke osobe. Slijedom toga, a u skladu s Općim uvjetima o izdavanju i korištenju osobne Mastercard kartice J&T banke d.d. obavještavamo Vas da s danom 30.11.2017. prestaje mogućnost daljnjeg korištenja Vaših osobnih Mastercard kartica.
   
  Za sva pitanja i nejasnoće slobodno nam se obratite na besplatni broj telefona 0800 8222, e-mail: 0800@jtbanka.hr, odnosno u najbližu poslovnicu Banke.
   
  Zahvaljujemo na razumijevanju,
   
   
 • Obavijest o prethodnoj suglasnosti HNB-a na produženje mandata g. Željku Filipoviću u članstvu Nadzornog odbora
  7ruj
  Dana 6.9.2017. primili smo prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke na imenovanje dosadašnjeg člana Nadzornog odbora g. Željka Filipovića iz dipl. oecc., Vladimira Vidrića 36, Varaždin, OIB: 00201717659, na novi mandat od 4 godine, čime je Odluka Glavne skupštine od 14.6.2017. o re-izboru navedenog člana, stupila na snagu.
 • Obavijest o izmjeni i dopuni Općih uvjeta J&T banke d.d. - primjena od 15.09.2017.
  25kol
 • J&T FINANCE GROUP SE završila 2016. godinu s dobiti od 61,8 milijuna eura
  1kol
  Prema revidiranim rezultatima, bankovna holding kompanija J&T FINANCE GROUP SE (JTFG)  završila je 2016. godinu s konsolidiranom dobiti od 61,8 milijuna EUR i ukupnom imovinom većom od 10 milijardi EUR.
  Godišnji pad profita bio je uzrokovan, u najvećoj mjeri, smanjenjem kamatnih prihoda. S druge strane, JTFG je uspjela postepeno povećati zarade od trgovanja, provizija i naknada, te zahvaljući tome, zadržati prodaju na istoj razini kao i 2015. godine.
  Konsolidirani kapital grupe povećan je na godišnjem nivou za 202,5 milijuna eura (+15,7%) i na kraju godine iznosio je 1.488,2 milijuna eura. Iza tog rasta stoji izdanje neosiguranih investicijskih certifikata (Perpetuity) izdanih od strane JTFG u iznosu od 200 milijuna EUR.
  U rujnu 2016. godine, CEFC grupa poduzela je prve korake u procesu odobrenja planirane akvizicije u visini od 50% udjela u JTFG, te je predala zahtjev za odobrenje Slovačkoj narodnoj banci. Zbog kompleksnosti procesa i broja regulatora koji moraju odobriti transakciju, očekuje se da će se proces odobrenja nastaviti tijekom 2017. Kineska grupacija trenutno drži udio od  9,9%.
  Tijekom 2016. godine, grupa je optimizirala depozite klijenata (smanjenje od 582,5 milijuna EUR), što se također reflektiralo na ukupnu bilancu  JTFG.  Na kraju godine aktiva je iznosila  10.052 milijuna eura. 
  JTFG je također uspjela povećati kreditni portfelj. Krediti i avansi odobreni klijentima povećani su za 5,5%, na ukupan iznos od 5.657,5 milijuna eura.
  J&T BANKA je također osvojila, po treći puta, nagradu “Privatna banka godine”. Titula  “Najbolji mješoviti fond 2016. godine” osovojio je J&T Money investicijski fond. U Slovačkoj, Náš prvý realitný o.p.f. postao je najprodavaniji fond godine, a još dvije nagrade 2016 Top Fund Slovakia osvojio je Krátkodobý dluhopisový o.p.f. koruna. Oba slovačka fonda su pod upravljanjem investicijske komapnije Prvej penzijnej spoločnost, koja je dio Poštove banke.
 • J&T banka d.d. ukida obvezu pečata u platno-prometnom poslovanju
  28srp
  Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak o reformskoj mjeri ukidanja upotrebe pečata s ciljem modernizacije poslovnih procesa te stvaranja jednostavnijeg poslovnog okruženja. Pečat se postupno uklanja iz zakona, propisa, pravila i akata o čemu će podaci biti javno objavljeni na stranicama Agencije za investicije i konkurentnost http://www.aik-invest.hr/.

  Sukladno tome, a s ciljem pojednostavljenja Vašeg poslovanja i smanjenja administracije, zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas da od 1. kolovoza ukidamo obvezu korištenja pečata u platno-prometnom poslovanju J&T banke d.d., uključujući naloge za plaćanje. Banka će nastaviti prihvaćati platno-prometne dokumente na kojima je i pečat, ali bez provjere vjerodostojnosti istog.

  Trenutno važeći potpisni kartoni ovlaštenika ostaju na snazi.

  Banka će do daljnjeg nastaviti dokumente ovjeravati svojim pečatom do stvaranja uvjeta za ukidanje takve prakse.

  Novi predlošci platno-prometnih dokumenata dostupni su Vam na našim stranicama Poslovni računi i Internet bankarstvo.
 • HNB dao suglasnost za imenovanja u Upravu Banke
  21srp
  Novi član Uprave Hrvoje Draksler
  Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 18.07.2017., dao je svoju suglasnost na imenovanje g. Hrvoja Drakslera članom Uprave Banke, dok je g. Ivici Božanu produžen mandat za predsjednika Uprave.
  G. Draksler je u J&T banku došao iz Erste&Steiermärkiche Bank d.d., gdje je obnašao funkciju direktora Sektora naplate i upravljanja lošim plasmanima. Na poziciji savjetnika Uprave u J&T banci radi od 01.05.2017.
  Ovom suglasnošću Hrvatske narodne banke, g. Draksler je imenovan kao treći član u Upravu Banke, a biti će zadužen za Sektor financija, Sektor bankarskih operacija te Sektor informatike.
  Na mjesto savjetnika Uprave, uz dosadašnje radno mjesto Direktora Sektora upravljanja rizicima,  od 01.06.2017. imenovan je Jan Ružička. 

   
 • Nove kamatne stope po E-štednom računu
  14srp
  Uslijed smanjenja Indeksa referentne kamatne stope na depozite, od 01.08.2017. kamatna stopa po E-štednom računu po viđenju iznosi 0,70%, godišnje, promjenjiva.
  Visina promjenjivih kamatnih stopa prati se, sukladno Načelima, putem ¨Indeksa referentne kamatne stope na depozite¨ (dalje: Indeks), koji se izračunava i objavljuje na internet stranicama Banke kvartalno. Indeks prati trend tržišnih kamatnih stopa na depozite građana u Republici Hrvatskoj.
  Kretanje Indeksa, kao i važeća Načela koja detaljno propisuju uvjete promjenjivosti kamatnih stopa, dostupni su Vam na internet stranici www.jtbanka.hr, kao i u svim poslovnicama J&T banke d.d
   
 • Ljetno radno vrijeme poslovnice Centrala u Varaždinu
  21lip
  Od 1. srpnja 2017. godine Poslovnica Centrala biti će otvorena za klijenta:
  od ponedjeljka do petka 08:30 do 17:00
  subotom 08:00 do 12:30.
 • Ostavka člana Nadzornog odbora
  11svi
  Ovim putem obavještavamo javnost da je s današnjim danom član Nadzornog odbora Banke g. Ivo Enenkl dao ostavku na članstvo u Nadzornom odboru zbog poslovnih obaveza.
 • Ostvarena dobit nakon vrijednosnih usklađivanja u prvom kvartalu 2017. godine od 4,15 milijuna kuna
  28tra
   
  Promjenom strategije kamatni troškovi smanjenji 39%, opći administrativni troškovi, amortizacija i ostali troškovi 28%, uz rast neto nekamatnih prihoda
   
   
  Varaždin, 28. travnja 2017. Prema nerevidiranim podacima, J&T banka d.d. je u prvom kvartalu 2017. godine ostvarila dobit nakon vrijednosnog usklađivanja u iznosu od 4,15 milijuna kuna. Kamatni prihodi ostvareni su u iznosu od 14,3 milijuna kuna, dok su kamatni rashodi iznosili 6,9 milijuna kuna. U istom periodu ostvareni su neto prihodi od naknada i provizija u visini 2,2 milijuna kuna, koji su za 1,6 milijuna kuna veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Uz značajno smanjenje općih administrativnih troškova, amortizacije i ostalih troškova, ostvaren je neto prihod od poslovanja prije vrijednosnih usklađivanja i rezerviranja za gubitke u iznosu od 2,7 milijuna kuna.
   
  Kao rezultat aktivnog upravljanja rizičnim portfeljem, Banka bilježi smanjenje ispravaka vrijednosti na poziciji vrijednosnog usklađivanja i rezerviranja za gubitke u neto iznosu od 1,5 milijuna kuna, čime je ostvarena dobit nakon vrijednosnih usklađivanja u iznosu 4,15 milijuna kuna.
   
  J&T banka d.d. prvi je kvartal ove godine završila s aktivom u iznosu od 1,42 milijarde kuna. Ukupni krediti pri tom su iznosili 775,9 milijuna kuna, dok su ukupni depoziti Banke na dan 31.3.2017.  iznosili 1,11 milijardi kuna, što je za 9,5 posto manje u odnosu na 31.12.2016. godine, te u skladu s promjenom strategije poslovanja.
   
  Ukupni kapital Banke je na dan 31.3.2017. iznosio 171,8  milijuna kuna, dok je na 31.12.2016. iznosio 165,9 milijuna kuna.
 • PRIOPĆENJE O FINANCIJSKOM ZAVRŠETKU J&T BANKE ZA 2016. godinu
  19tra
  PRIOPĆENJE O FINANCIJSKOM ZAVRŠETKU J&T BANKE ZA 2016. godinu

  J&T Banka, jedna od najznačajnijih privatnih banaka u Republici Češkoj, završila je prošlu godinu, prema revidiranim izvještajima, s ukupnom imovinom od 133,11 milijardi čeških kruna (37 mlrd HRK). Neto dobit za predmetno razdoblje iznosila je 950 milijuna CZK (267 mil HRK).

  Na godišnje smanjenje bilance primarni utjecaj imalo je smanjenje depozita klijenata (za 15,4%) na 103,05 milijardi CZK (28,7 mlrd HRK), a u skladu sa strategijom banke. Smanjenje je najviše vidljivo kod oročenih depozita, koji su u najvećoj mjeri preusmjereni u investicije. Banka očekuje da će se taj trend nastaviti i u nadolazećim godinama, s obzirom na kretanje kamatnih stopa na tržištu. Banka planira nastaviti transferiranje depozita u investicijske proizvode i u područje asset managementa.

  Banka je potvrdila svoju kvalitetu u investicijskom području kroz uspjeh J&T Money fonda. Ovaj nagrađivani fond udvostručio je vrijednost imovine pod upravljanjem na 6,7 milijardi CZK (1,88 mlrd HRK). Na kraju godine, preko 2 milijarde CZK (0,6 mlrd HRK) bile su investirane u fond J&T BOND. Zahvaljujući izvrsnoj ponudi proizvoda, banka je bila u mogućnosti generirati više od 7 milijardi CZK (1,96 mlrd HRK) kroz J&T fondove i povećati vrijednosti imovine pod upravljanjem za 40%, na nešto ispod 25 milijardi CZK (7 mlrd HRK).

  U 2016. godini, banka je iskoristila renesansu na tržištu obveznica i preko tržišta kapitala posredovala u rekordnom iznosu dužničkog financiranja.  Plasirala je na burzama vrijednosnih papira u Pragu i Bratislavi 11 obvezničkih izdanja u ukupnom iznosu od 19,9 milijardi CZK (5,6 mlrd HRK). Štoviše, u ožujku 2016. godine,  uspješno je odrađeno pokroviteljstvo drugog izdanja subordiniranih perpetualnih obveznica u češkim krunama.

  U trećem kvartalu 2016. godine, banka je povećala svoj udio u Vaba d.d. banci Varaždin izdavanjem novnih dionica u ukupnom iznosu od 76 milijuna HRK. S tim izdanjem, banka je stekla više od 82% u svojoj hrvatskoj banci, koja je u siječnju 2017. godine promijenila naziv u J&T banka d.d.

  Kapital je na kraju 2016. godine dosegnuo 19,13 milijardi CZK (5,3 mlrd HRK), uz godišnje povećanje od 12,9%. Osiguranje dovoljnog kapitala omogućiti će banci daljnji rast i razvoj. Stopa adekvatnosti kapitala iznosila je 15,88%.
   
   
 • Obavijest sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala - suglasnost HNB-a na obnovu mandata članu Nadzornog odbora
  2vlj
  Nastavno na našu obavijest od 25.11.2016., ovime obavještavamo javnost da smo dana 2.2.2017. primili  prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke na imenovanje dosadašnjeg člana Nadzornog odbora g. Júliusa Strapeka iz Republike Slovačke, Cabanova 10, Bratislava, OIB: 63500842094, na novi mandat od 4 godine s obzirom da navedenom članu dana 27.2.2017. godine ističe postojeći mandat.
   
  Ovime su ispunjeni svi uvjeti za stupanje na snagu odluke o imenovanju s danom 27.2.2017. godine.