Kontakti

CENTRALA VARAŽDIN

Međimurska ulica 28
42000 Varaždin
Tel: 042/659-400
e-mail: banka@jtbanka.hr
 

UPRAVA

Ured Uprave, općih i pravnih poslova
Međimurska ulica 28
42000 Varaždin
Tel: 042/659-408
 
   
 

SEKTOR PRODAJE       

Poslovnice

 
Poslovnica Centrala, Varaždin
Anina 2
42000 Varaždin
Tel: 042/659-560
Faks: 042/659-566
Poslovnica Zagreb
Ulica kneza Branimira 71 E, 8. kat
10000 Zagreb
Tel: 01/4690-915
Faks: 01/4690-911


Odjel poslovnog bankarstva

Zagreb
Ulica kneza Branimira 71 E, 9. kat
10000 Zagreb

e-mail: odjel.poslovnog.bankarstva@jtbanka.hr
 

 

 

Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Međimurska ulica 28
42000 Varaždin
Tel: 042/659-443
Faks: 042/659-491
e-mail: zastita.osobnih.podataka@jtbanka.hr