Novosti

2014
 • Skraćeno radno vrijeme poslovnica na dane 24.12. i 31.12.2014.g.
  22pro

  Obavještavamo Vas da će poslovnice Banke dana 24. i 31. prosinca raditi po skraćenom radnom vremenu do 13.00 sati.

   
 • SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (engl. Single Euro Payments Area)
  19pro

  SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (engl. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojemu svi učesnici u platnom prometu mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.
  S pristupanjem Europskoj uniji migracija na SEPA-u je definirana Uredbom 260/2012 i postala je obvezujuća i za Republiku Hrvatsku. EU regulativa obuhvaća i države-članice koje nemaju EUR kao službenu valutu.
  Uvođenje SEPA-e u Republici Hrvatskoj definirano je za 31.10.2016. godine. U tu svrhu, na inicijativu Nacionalnog odbora za platni promet, pokrenut je nacionalni projekt SEPA u Republici Hrvatskoj.
  Nacionalni plan migracije na SEPA usvojen je na 23. sjednici Nacionalnog odbora za platni promet, održanoj 15. svibnja 2014.godine.
  Plan migracije u Republici Hrvatskoj jest dokument u kojem je dan opis postojećih nacionalnih platnih instrumenata i infrastrukture, opis zahtjeva koje postavljaju propisi EU u vezi sa SEPA shemama, infrastrukturom i izvršenjem platnih transakcija u okviru SEPA te organizacija projekta SEPA u Republici Hrvatskoj, plan aktivnosti i tijek migracije s definiranim rokovima. Plan migracije kontinuirano će se nadopunjavati i osvježavati.
  SEPA projekt obuhvaća sve sudionike u platnom prometu: poslovne subjekte, obrtnike, trgovce-pojedince itd, banke i platni sustav (NKS), te će tražiti njihovo aktivno sudjelovanje u projektu.
  Više informacija o SEPA projektu molimo da potražite na linku: www.sepa.hr.
   
 • Vaba d.d. banka i Garancijska agencija Varaždinske županije potpisale Ugovor o suradnji na programu "Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji"
  11pro

  Varaždin, 11. prosinac 2014. –  Predsjednik Uprave Vaba d.d. banke Varaždin Ivica Božan i direktor Garancijske agencije Varaždinske županije Tomislav Šipek danas su u Vaba d.d. banci Varaždin potpisali Ugovor o suradnji na provedbi programa „Jedinstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji“, čime su odlučili zajedno otvoriti nove mogućnosti financiranja malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima čija je pretežita djelatnosti proizvodnja.
  Sredstva ovog jamstvenog fonda namijenjena su dakle za izdavanje jamstava sektorima prerađivačke industrije koji su u nadležnosti Ministarstva gospodarstva. Korisnici jamstva mogu biti mali i srednji poduzetnici i obrti čija je pretežita djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje, u većinskom privatnom vlasništvu, s ekonomski opravdanim ulaganjem dokazanim Poslovnim planom ili Investicijskom studijom, koja imaju posebno značenje za razvoj gospodarstva i inovacija u gospodarstvu na području Varaždinske županije.
  Jamstvo pokriva najviše 75 posto iznosa glavnice kredita odnosno maksimalno 1,5 milijuna kuna po poduzetniku. Jamstva mogu biti korištena za financiranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja su nastala kao rezultat inovacije u omjeru 70 posto materijalne i 30 posto nematerijalne imovine, za financiranje ulaganja u modernizaciju tehnološkog procesa te za obrtna sredstva vezano za provedbe modernizacije tehnološkog procesa, do maksimalno 500.000 kuna.
  Maksimalni iznos kredita je 5 milijuna kuna, a mogući rok otplate je do 10 godina, ovisno o namjeni ulaganja, bez počeka, dok je kamatna stopa promjenjiva i iznosi 7,50 do 8,50 posto godišnje.
  Uključenjem Vaba d.d. banke u provedbu ovih Programa kreditiranja otvaraju se nove mogućnosti za male i srednje poduzetnike te obrtnike, ali i za banku, osiguravajući potrebnu podršku kvalitetnih investicija većih vrijednosti.
  Vaba d.d. banka Varaždin s Garancijskom agencijom Varaždinske županije uspješno surađuje od samih njenih početaka, a što najbolje potvrđuju realizirani projekti po kojima je izdano 175 garancija kao osiguranje povrata kredita u ukupnom iznosu garancija preko 10 milijuna kuna.
  „Danas potpisanim Ugovorom nastavljena je već dokazano uspješna suradnja i otvoreni prostori, koji će obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima osigurati sve potrebniju financijsku podršku za kvalitetne projekte kojih u gospodarstvu Varaždinske županije, no jednako tako i gospodarstvu Republike Hrvatske, itekako nedostaje.  Vaba d.d. banka, danas dodatno ojačana kapitalom i snagom J&T banke, stoga i nadalje nastavlja s podrškom vrijednih projekata, ostajući prvi izbor i kvalitetan financijski partner zajednice u kojoj djeluje“, istakao je Ivica Božan, predsjednik Uprave Vaba d.d. banke Varaždin.

  Letak - jamstveni fond 2014.- Gara
 • Vaba d.d. banka i Ministarstvo poduzetništva i obrta potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ i „Kreditom do uspješnog poslovanja“
  8pro
  Varaždin, 08. prosinac 2014. –  Predsjednik Uprave Vaba d.d. banke Varaždin Ivica Božan i ministar Ministarstva poduzetništva i obrta Gordan Maras potpisali su danas u Ministarstvu poduzetništva i obrta Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi programa „Kreditom do uspjeha 2014. - Kreditom do uspješnog poslovanja“, kojim će se osigurati još kvalitetniji uvjeti kreditiranja malih i srednjih poduzetnika i obrtnika odnosno stvoriti potrebni uvjeti za uspješno buduće poslovanje.
  Poduzetnicima će tako, sukladno ovom programu, biti na raspolaganju sredstva u iznosu od 30.000,00 do 200.000,00 kuna, a namijenjena su financiranju tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava. Rok otplate je 4 godine, uz poček od 6 mjeseci koji ulaze u rok otplate kredita, dok fiksna kamatna stopa iznosi 8 posto, odnosno 7,5 posto ukoliko je kredit odobren uz jamstvo Agencije HAMAG BICRO. Ministarstvo poduzetništva pri tom subvencionira kamatu s 5 postotnih poena.  
  Navedenim programom Ministarstvo poduzetništva i obrta odobrena je subvencionira kamatnu stopu u obliku državne potpore male vrijednosti sukladno odredbama Uredbe Europske komisije u iznosu od 5 postotnih poena, tako da za korisnike kredita kamatna stopa iznosi 3% godišnje, fiksna.  Vaba d.d. banka vlastitim će sredstvima formirati kreditni fond od 5.000.000,00 kuna iz kojeg će se, sukladno potpisanom Ugovoru, odobravati poduzetnički krediti obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima u sljedeće 4 godine odnosno do kraja iskorištenja istog.
  „Današnje potpisivanje Ugovora Vaba d.d. banke i Ministarstva poduzetništva i obrta nastavak je dosadašnje uspješne suradnje kojim će se otvoriti nove mogućnosti za poduzetnike i obrtnike Varaždinske županije, no jednako tako i sve ostale koji svoju financijsku podršku odluče potražiti u Vaba d.d. banci Varaždin“,  istakao je Ivica Božan, predsjednik Uprave Vaba d.d. banke Varaždin.
   
   
 • Imenovan novi predsjednik Uprave Vaba d.d. banke Varaždin
  13stu
  Ovim putem sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je s danom 12.11.2014., a temeljem izdane prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, imenovan novi predsjednik Uprave Vaba d.d. banke Varaždin - g. Ivica Božan iz Omiša, Fra S. Vrlića 8, OIB: 46995139411, datum rođenja: 11.12.1971., na mandat od 3 godine.
   
  Ovime su ujedno prestale funkcije dosadašnjem predsjedniku Uprave g. Stanku Kežmanu te članici Uprave gđi. Nataliji Jambrečić koji su, temeljem prethodno postignutog sporazuma sa Nadzornim odborom Banke, dali ostavke na svoje funkcije.
   
 • Obavijest o promjeni kamatnih stopa po oročenoj štednji građana
  26ruj
  Poštovani Klijenti,

  obavještavamo Vas o promjeni kamatnih stopa po oročenoj štednji građana u kunama i eurima od 01. listopada 2014.
  Nove kamatne stope možete vidjeti ovdje.
 • Ujedinjenim snagama J&T banke i Vaba d.d. banke do još kvalitetnije podrške gospodarstvu regije
  20kol
   Varaždin, 20. kolovoz 2014. –  Ministarstvo poduzetništva i obrta te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije varaždinskoj tvrtki Bomark-Pak odobrile su bespovratna sredstva iz projekta „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“, kojom ova tvrtka, uz kreditnu podršku dugogodišnjeg financijskog partnera Vaba d.d. banke Varaždin nastavlja put izgradnje vodećeg proizvođača strech folije na hrvatskom ali i jača poziciju na inozemnom tržištu.
  Dobivenim sredstvima, a u sklopu provedbe Operativnog programa regionalna konkurentnost 2007 – 2013. financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Državnog proračuna RH kao i sredstvima Vaba d.d. banke, Bomark-Pak će realizirati projekt pod nazivom „Ulaganje u izgradnju i opremanje tvornice papirnih cijevi“, koji je u sladu sa Strategijom Europe 2020. godine.
  Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 29.938.312,00 kuna. Bespovratna sredstva EU pritom iznose 11.201.294,00 kuna, vlastita sredstva 8.121.278,00 kuna te kredit Vaba d.d. banke u iznosu od 10.615.740,00 kuna. Investicijske aktivnosti ovog projekta započet će 2014. godine i nastaviti se u 2015. i 2016. godini, dok je predviđeni ekonomski vijek projekta 15 godina.
  Bomark-Pak d.o.o. je vodeći proizvođač strech folije na hrvatskom tržištu. Osnovan prije gotovo 10 godina, kontinuirano ulaže svoja znanja i raspoložive mogućnosti u unapređenje proizvodnje i djelatnosti, a čemu najbolje svjedoče ostvareni rezultati.
  Prateći zahtjeve tržišta, a zbog povećanih potreba za poboljšanom tehnologijom i stalne želje za unapređenjem poslovanja, Bomark-Pak je jedna od kompanija koja je, među prvima, odlučila posegnuti za korištenjem sredstava EU fondova, temeljem kojih je kupljena potrebna tehnologija čime je ostvaren doprinos kako smanjenju otpadnog materijala tako i smanjenju troškova. 2009. godine investiralo se u proširenje proizvodnog pogona i osuvremenjivanje postojećih proizvodnih procesa kada je uvođenjem nove tehnologije, kojom se vrši proizvodnja strech folije iz granulata dodatno povećan kapacitet proizvodnje. 2011. godine Bomark-Pak d.o.o. je pokrenuo prvu liniju za proizvodnju strech folije u Republici Hrvatskoj, u prosincu 2012. drugu liniju, a krajem 2013 i treću liniju. Također, zbog sve većih potreba za poboljšanom tehnologijom i stalne želje za unapređenjem poslovanja Bomark Pak se odlučio koristiti i EU fondovima koji nude dodatne mogućnosti dobivanja sredstva za mala i srednja poduzeća. U sklopu programa „Potpora povećanju konkurentnosti hrvatskih MSP“ –Europski fond za regionalni razvoj, Bomark Pak je prijavio projekt „With inovation to regranulation“. Projekt ukupne vrijednosti  198.546,94 EUR, od čega je 73 posto sredstava pokriveno sredstvima europski fondova, a 27 posto je uložila sama tvrtka Bomark-Pak, trajao je 12 mjeseci te je rezultirao kupnjom novog stroja za regranulaciju koji je znatno doprinio smanjenju otpadnog materijala i smanjenju troškova.
   
  Dugoročni cilj Bomark Pak-a je povećanje kapaciteta proizvodnje uz proširenje proizvodnog asortimana kao i povećanje broja zaposlenih te daljnje jačanje pozicije na domaćem ali i inozemnom tržištu, a što je u skladu sa Strategijom Europe 2020. odnosno prioritetima koji su zadani za 2014. godinu.  
   
  Dodjela ovih posljednjih sredstava iz EU fondova još je jedan dokaz postojanja dodatnih mogućnosti koje se otvaraju hrvatskim poduzetnicima. Isto tako i nedavno provedenom dokapitalizacijom Vaba d.d. banke od strane češke J&T banke stvoreni su stvarni uvjeti za otvaranje novog poglavlja Vaba d.d. banke Varaždin koja, kapitalno ojačana, i nadalje ostaje dosljedna svojoj poslovnoj strategiji, brzim i efikasnim uslugama prilagođenom potrebama svojih klijenata.
   
  Kao što je i najavljeno management J&T Banke i Vaba d.d. banke u nadolazećim će mjesecima zajedničkim snagama raditi na dodatnom unapređenju poslovanja kao i proizvoda i usluga Banke, koristeći prednosti, znanja i iskustva koje donosi J&T Banka, no isto tako i zadržavajući sve ono što je Vaba d.d. banku gradilo tijekom proteklih više od 10 godina. Vaba d.d. banka stoga i nadalje ostaje Banka jake podrške zajednici u kojoj djeluje, no s novim i mnogo većim mogućnostima, na dobrobit lokalne zajednice i svih klijenata Banke, a što potvrđuje i ovaj posljednji realizirani projekt.
 • Hrvatska narodna banka dala suglasnost za imenovanje Monike Cereove za članicu Uprave - zamjenicu predsjednika Uprave
  16srp
  Varaždin, 16. srpanj 2014. –  Savjet Hrvatske narodne banke, na jučer održanoj Sjednici, pod predsjedanjem guvernera Borisa Vujčića, dao je suglasnost za imenovanje Monike Cereove, potpredsjednice češke J&T banke na mjesto članice Uprave – zamjenice predsjednika Uprave Vaba d.d. banke Varaždin.
   
  Ovo je sljedeći očekivan korak nakon provedene dokapitalizacije Vaba d.d. banke od strane J&T banke odnosno upisa povećanja temeljnog kapitala Banke koji danas iznosi 128.585.400,00 kuna.
   
  Monika Cereova potpredsjednica je češke J&T banke koja svakodnevno sudjeluje u otvaranju prostora za širenje poslovanja i implementaciju visokosofisticiranih poslovnih rješenja  - proizvoda i usluga J&T Banke i J&T Grupe kako na europskom tako i svjetskom financijskom tržištu. Također ima višegodišnje iskustvo u području privatnog bankarstva odnosno konkretno kreiranju rješenja za najzahtjevnije privatne klijente. Tijekom dosadašnjih godina bila je i članica Nadzornog odbora ruske J&T Banke kao i direktorica  Podružnica stranih banaka unutar J&T Banke – odgovorna konkretno za širenje i uspostavu poslovanja J&T Banke na slovačko tržište.
  Također u prethodnim godinama svoje poslovne karijere ističe se i njen rad kao potpredsjednice i predsjednice Uprave J&T Securities u Slovačkoj te izvršne direktorice Sektora Riznice J&T holdinga.
   
  2011. godine bila je proglašena Slovačkom ženom godine u kategoriji Poslovanja i upravljanja kao i općenito najboljom managericom – poslovnom ženom 2011. godine.
   
  Suglasnošću HNB-a  o dokapitalizaciji kao i ovom današnjom potvrdom HNB-a o imenovanju Monike Cereove u Upravu Banke osigurani su daljnji koraci koji će omogućiti najavljen zaokret u razvoju Vaba d.d. banke Varaždin kao i daljnje učvršćivanje njenog položaja kao pouzdane i moderne hrvatske Banke spremne u svakom trenutku odgovoriti zahtjevima svojih klijenata.
 • J&T banka i Vaba d.d. banka otvaraju novo poglavlje vodeće banke
  20lip
  Varaždin, 18. lipanj 2014. –  Predsjednik Uprave Vaba d.d. banke Varaždin, Stanko Kežman i potpredsjednica  J&T Banke Monika Cereova, na danas održanoj konferenciji za medije u Varaždinu predstavili su buduće korake i način rada Vaba d.d. banke koja ostaje vodeća banka Sjeverozapadne Hrvatske, no isto tako koja će u sljedećih nekoliko godina postati i jedna od vodećih 10 banaka u Republici Hrvatskoj.
  Podsjetimo, Savjet Hrvatske narodne banke, na Sjednici HNB-a održanoj 9. lipnja, pod predsjedanjem guvernera Borisa Vujčića, dao je suglasnost češkoj J&T Banci za dokapitalizaciju Vaba d.d. banke Varaždin, a sukladno Odluci Glavne skupštine banke. Odobrenjem Hrvatske narodne banke formalno su tako zadovoljeni svi uvjeti za dovršenje procesa dokapitalizacije, a  cjelokupan iznos dokapitalizacije u iznosu od 75.000.000,00 kuna, J&T Banka je  već uplatila je na poseban račun za dokapitalizaciju koji će nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru  biti transferiran na redovni račun Vaba d.d. banke. Nakon upisa povećanja temeljni kapital Banke iznositi će 128.585.400, 00 kn.
  Provedenom dokapitalizacijom bit će stvoreni svi potrebni uvjeti za otvaranje novog poglavlja Vaba d.d. banke Varaždin koja i nadalje ostaje dosljedna svojoj poslovnoj strategiji, brzim i efikasnim uslugama prilagođenom potrebama fizičkih i pravnih osoba, klijenata Vaba d.d. banke koji svojom lojalnošću već godinama potvrđuju zadovoljstvo načinom rada i financijskim savjetima stručnjaka Vaba d.d. banke.
  Management J&T Banke i Vaba d.d. banke u nadolazećim će mjesecima zajedničkim snagama raditi na dodatnom unapređenju poslovanja kao i proizvoda i usluga Banke, koristeći prednosti, znanja i iskustva koje donosi J&T Banka, no isto tako i zadržavajući sve ono što je Vaba d.d. banku gradilo tijekom proteklih više od 10 godina.
  Vaba d.d. banka stoga i nadalje ostaje Banka jake podrške zajednici u kojoj djeluje, no s novim i mnogo većim mogućnostima, na dobrobit lokalne zajednice i svih klijenata Banke.


 • Redovna Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin
  13lip
  Ovim putem obavještavamo Naslov da redovna Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin,  zakazana za današnji datum, nije održana zbog nedostatka kvoruma propisanog Statutom Banke.
   
  Nova Glavna skupština s istim dnevnim redom biti će održana 16.6.2014. godine, o čemu ćemo uredno izvijestiti javnost.
 • Ljetno radno vrijeme poslovnica Vaba d.d. banke
  28svi
  Ljetno radno vrijeme poslovnica Vaba d.d. banke Varaždin od dana 02.06.2014. do 31.08.2014. možete pogledati ovdje
 • Održana Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin
  12svi
  Ovim putem obavještavamo Naslov da je dana 12.5.2014. održana redovna Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin, objava poziva za koju je izvršena u Narodnim novinama broj 42/2014 od 2.4.2014. godine.
   
  Odluke su u cijelosti donijete u tekstu kako je bilo predloženo u objavi poziva za glavnu skupštinu, s time da je dioničar Validus d.d. u stečaju, koji je glasovao protiv svih predloženih odluka, ujedno najavio pobijanje odluka pod točkama 2, 3., 4 i 5. dnevnog reda.
 • Obavijest potrošačima
  17tra
  Od 02. svibnja 2014. u primjeni su novi Opći uvjeti Vaba d.d. banke Varaždin za obavljanje poslova platnog prometa s fizičkim osobama (potrošačima).
  Sažetak izmjena i dopuna novih Općih uvjeta.

  Izmjena Općih uvjeta odnosi se na sljedeće proizvode namijenjene potrošačima:
  • dopušteno prekoračenje po tekućem računu
  • čekovni blanketi

  Cijeli pročišćeni tekst novih Općih uvjeta možete pročitati ovdje.

 • IBAN obavezan od 1. lipnja 2014.
  8tra
  Poštovani korisnici platnih usluga Vaba d.d. banke Varaždin,

  Obavještavamo Vas da je od 1. lipnja 2014. godine za nacionalne platne transakcije obvezno koristiti IBAN za transakcijske račune oba sudionika u platnom prometu, tj. za platitelja i za primatelja plaćanja (sukladno  „Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa“ propisanoj od strane Hrvatske narodne banke).
  IBAN je broj transakcijskog računa kreiran prema međunarodnom standardu, a sadrži 21 znamenku pri čemu posljednjih 10 znamenaka predstavlja postojeći broj transakcijskog računa u banci.
  Vaš  IBAN nalazi se na izvodima prometa po računu koje redovito dobivate, a možete ga pronaći i na Internet bankarstvu „EnterVaba“.
  Skrećemo pažnju da provjerite da li je na računima zaprimljenim od Vaših dobavljača naveden njihov IBAN. Ukoliko ga nisu naveli, molimo da od njih zatražite podatak o njihovom IBAN-u, kako bi od 1. lipnja 2014. ispravno popunili platni nalog.
   
 • Obavijest o novom radnom vremenu poslovnice Zagreb
  24sij
  Novo radno vrijeme poslovnice Zagreb od 27. siječnja 2014.

  Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 8:30 do 16.30
  Četvrtak od 8.30 do 17.30
  Subota 1. u mjesecu od 8.30 do 12.30 
 • Obavijest za klijente poslovnice Slavonski Brod
  16sij
  U subotu 18. siječnja 2014. Poslovnica Slavonski Brod neće raditi zbog planiranih radova Elektre Slavonski Brod.
  Više na: http://www.hep.hr/ods/dp/nestanak.aspx?dp=sbrod