• Depoziti
 • Računi i kartice
Mjesto gdje štednja vrijedi više
Različite mogućnosti deponiranja kunskih i deviznih sredstva, prilagođeni rokovi oročenja i povoljne kamatne stope uz osoban pristup svakom našem klijentu razlog su dugogodišnjeg povjerenja naših štediša.
Depoziti
Jer znamo da povjerenje nema cijene
Kako bi naši proizvodi opravdali očekivanja naših klijenata te im ponudili ono što s pravom i očekuju, za vlasnike tekućih i/ili žiro računa u našoj Banci kreirali smo brojne mogućnosti.
Računi i kartice
 • Depoziti
  • Mjesto gdje štednja vrijedi više
  • Različite mogućnosti deponiranja kunskih i deviznih sredstva, prilagođeni rokovi oročenja i povoljne kamatne stope uz osoban pristup svakom našem klijentu razlog su dugogodišnjeg povjerenja naših štediša.
  • Pročitaj više
 • Računi i kartice
  • Jer znamo da povjerenje nema cijene
  • Kako bi naši proizvodi opravdali očekivanja naših klijenata te im ponudili ono što s pravom i očekuju, za vlasnike tekućih i/ili žiro računa u našoj Banci kreirali smo brojne mogućnosti.
  • Pročitaj više
Tečajna lista
Srednji tečaj na dan 16.08.2017.
Cijela tečajna lista
Novosti
 • J&T FINANCE GROUP SE završila 2016. godinu s dobiti od 61,8 milijuna eura
  1kol
  Prema revidiranim rezultatima, bankovna holding kompanija J&T FINANCE GROUP SE (JTFG)  završila je 2016. godinu s konsolidiranom dobiti od 61,8 milijuna EUR i ukupnom imovinom većom od 10 milijardi EUR.
  Godišnji pad profita bio je uzrokovan, u najvećoj mjeri, smanjenjem kamatnih prihoda. S druge strane, JTFG je uspjela postepeno povećati zarade od trgovanja, provizija i naknada, te zahvaljući tome, zadržati prodaju na istoj razini kao i 2015. godine.
  Konsolidirani kapital grupe povećan je na godišnjem nivou za 202,5 milijuna eura (+15,7%) i na kraju godine iznosio je 1.488,2 milijuna eura. Iza tog rasta stoji izdanje neosiguranih investicijskih certifikata (Perpetuity) izdanih od strane JTFG u iznosu od 200 milijuna EUR.
  U rujnu 2016. godine, CEFC grupa poduzela je prve korake u procesu odobrenja planirane akvizicije u visini od 50% udjela u JTFG, te je predala zahtjev za odobrenje Slovačkoj narodnoj banci. Zbog kompleksnosti procesa i broja regulatora koji moraju odobriti transakciju, očekuje se da će se proces odobrenja nastaviti tijekom 2017. Kineska grupacija trenutno drži udio od  9,9%.
  Tijekom 2016. godine, grupa je optimizirala depozite klijenata (smanjenje od 582,5 milijuna EUR), što se također reflektiralo na ukupnu bilancu  JTFG.  Na kraju godine aktiva je iznosila  10.052 milijuna eura. 
  JTFG je također uspjela povećati kreditni portfelj. Krediti i avansi odobreni klijentima povećani su za 5,5%, na ukupan iznos od 5.657,5 milijuna eura.
  J&T BANKA je također osvojila, po treći puta, nagradu “Privatna banka godine”. Titula  “Najbolji mješoviti fond 2016. godine” osovojio je J&T Money investicijski fond. U Slovačkoj, Náš prvý realitný o.p.f. postao je najprodavaniji fond godine, a još dvije nagrade 2016 Top Fund Slovakia osvojio je Krátkodobý dluhopisový o.p.f. koruna. Oba slovačka fonda su pod upravljanjem investicijske komapnije Prvej penzijnej spoločnost, koja je dio Poštove banke.
 • J&T banka d.d. ukida obvezu pečata u platno-prometnom poslovanju
  28srp
  Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak o reformskoj mjeri ukidanja upotrebe pečata s ciljem modernizacije poslovnih procesa te stvaranja jednostavnijeg poslovnog okruženja. Pečat se postupno uklanja iz zakona, propisa, pravila i akata o čemu će podaci biti javno objavljeni na stranicama Agencije za investicije i konkurentnost http://www.aik-invest.hr/.

  Sukladno tome, a s ciljem pojednostavljenja Vašeg poslovanja i smanjenja administracije, zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas da od 1. kolovoza ukidamo obvezu korištenja pečata u platno-prometnom poslovanju J&T banke d.d., uključujući naloge za plaćanje. Banka će nastaviti prihvaćati platno-prometne dokumente na kojima je i pečat, ali bez provjere vjerodostojnosti istog.

  Trenutno važeći potpisni kartoni ovlaštenika ostaju na snazi.

  Banka će do daljnjeg nastaviti dokumente ovjeravati svojim pečatom do stvaranja uvjeta za ukidanje takve prakse.

  Novi predlošci platno-prometnih dokumenata dostupni su Vam na našim stranicama Poslovni računi i Internet bankarstvo.
 • HNB dao suglasnost za imenovanja u Upravu Banke
  21srp
  Novi član Uprave Hrvoje Draksler
  Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 18.07.2017., dao je svoju suglasnost na imenovanje g. Hrvoja Drakslera članom Uprave Banke, dok je g. Ivici Božanu produžen mandat za predsjednika Uprave.
  G. Draksler je u J&T banku došao iz Erste&Steiermärkiche Bank d.d., gdje je obnašao funkciju direktora Sektora naplate i upravljanja lošim plasmanima. Na poziciji savjetnika Uprave u J&T banci radi od 01.05.2017.
  Ovom suglasnošću Hrvatske narodne banke, g. Draksler je imenovan kao treći član u Upravu Banke, a biti će zadužen za Sektor financija, Sektor bankarskih operacija te Sektor informatike.
  Na mjesto savjetnika Uprave, uz dosadašnje radno mjesto Direktora Sektora upravljanja rizicima,  od 01.06.2017. imenovan je Jan Ružička. 

   
 • Nove kamatne stope po E-štednom računu
  14srp
  Uslijed smanjenja Indeksa referentne kamatne stope na depozite, od 01.08.2017. kamatna stopa po E-štednom računu po viđenju iznosi 0,70%, godišnje, promjenjiva.
  Visina promjenjivih kamatnih stopa prati se, sukladno Načelima, putem ¨Indeksa referentne kamatne stope na depozite¨ (dalje: Indeks), koji se izračunava i objavljuje na internet stranicama Banke kvartalno. Indeks prati trend tržišnih kamatnih stopa na depozite građana u Republici Hrvatskoj.
  Kretanje Indeksa, kao i važeća Načela koja detaljno propisuju uvjete promjenjivosti kamatnih stopa, dostupni su Vam na internet stranici www.jtbanka.hr, kao i u svim poslovnicama J&T banke d.d