Ostalo

Promjenjivost kamatnih stopa
Kamatne stope na depozite građana Banka definira u skladu sa  Načela za utvrđivanje kamatnih stopa za depozite građana i promjene naknada za usluge (dalje: Načela).

Visina promjenjivih kamatnih stopa se, sukladno Načelima, prati putem ¨Indeksa referentne kamatne stope na depozite¨, koji se izračunava i objavljuje na internet stranicama Banke kvartalno.

Vrijednosti Indeksa referentne kamatne stope na depozite su, u skladu sa Načelima, objavljene ovdje.
Nacionalna referentna stopa (NRS)
Banka u kreditnom poslovanju sa građanima, za određivanje varijabilnog dijela promjenjive kamatne stope, primjenjuje šestomjesečni NRS1 (6M NRS1)  NRS1 za EUR.
Sukladno važećim Načelima za praćenje i usklađivanje promjenjivih kamatnih stopa po preostalim potrošačkim kreditima u portfelju (dalje: Načela), Banka od 1. siječnja 2023. u kreditnom poslovanju s građanima, za određivanje varijabilnog dijela promjenjive kamatne stope, primjenjuje parametar promjenjivosti šestomjesečni NRS1 (6M NRS1) za eure.
Iznimno, za izračun promjenjive kamatne stope važeće u periodu od 1. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine, Banka primijenjuje Privremeni 6M NRS1 sukladno članku 60., stavak 4. Zakona o uvođenju eura kao kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22)

Vrijednost Privremenog 6M NRS1 izračunatog i objavljenog od strane Hrvatske narodne banke iznosi 0,07%, godišnje.
 
Privremeni 6M NRS1 primjenjuju se do 30. lipnja 2023. godine, a nakon toga primjenjuje se posljednja vrijednost 6M NRS1 za euro objavljena prije redovne (polugodišnje) promjene kamatne stope u skladu s Načelima.
Pravilnik o načinu obračuna revalorizacije, kamate i naknada
Informativne brošure za potrošače
Informativne brošure za potrošače o računima za plaćanje, kreditima i štednji možete preuzeti u nastavku.

Financijska pismenost - računi za plaćanje

Financijska pismenost - krediti

Financijska pismenost - štednja

Brošura o pravima potrošača u korištenju platnih usluga
Informacije o obradi osobnih podataka u OSR sustavu
OSR sustav je sustav obrade i razmjene podataka o klijentima između kreditnih institucija kao korisnika OSR sustava posredstvom Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK), a za potrebe  procjene kreditne sposobnosti i upravljanja kreditnim rizikom.

J&T banka korisnik je OSR sustava putem kojeg razmjenjuje i obrađuje Vaše podatke, uključujući i osobne podatke na način da podatke o Vašim novčanim obvezama razmjenjuje s drugim korisnicima OSR sustava.

Više informacija možete pronaći ovdje.