Novosti

2022
 • Obavijest o povećanju kamatnih stopa na oročenu štednju građana u EUR-ima
  28tra
  Poštovani klijenti,

  ovim putem obavještavamo Vas da s 1.5.2022. Banka povećava redovne kamatne stope na oročenu štednju građana u EUR-ima za nove depozite i oročenja na novi rok, kao i za reoročenja/prolongate postojećih depozita.

  Pregled novih kamatnih stopa važećih od 1. svibnja 2022. možete naći ovdje – Letak redovnih kamatnih stopa.
 • Obavijest o otkazu usluge internet bankarstva po računima građana
  18ožu
  J&T banka d.d. (dalje: Banka), u skladu sa svojim strateškim smjernicama i planovima postepenog napuštanja poslovanja s fizičkim osobama, donijela je odluku o otkazivanju usluge internet bankarstva ugovorene po svim računima građana, uz otkazni rok koji ističe 30.6.2022., odnosno u skladu s točkom 16. Općih uvjeta korištenja usluge internet bankarstva za građane.
   
  Slijedom toga, usluga internet bankarstva po svim računima građna biti će otkazana s 30. lipnja 2022. godine. Protekom tog datuma usluga neće biti dostupna te se više neće moći koristiti - raspolaganje sredstvima po računima putem internet bankarstva više neće biti moguće.
  Zadavanje platnih naloga u najavi, s datumom provođenja naloga nakon 30. lipnja 2022. godine, više neće biti moguće.
   
  Opći uvjeti korištenja usluge internet bankarstva za građane i Opći uvjeti poslovanja J&T banke d.d. za direktnu daljinsku komunikaciju putem internet bankarstva za fizičke osobe (građane) staviti će se izvan snage s 1. srpnja 2022. godine.
   
  Također, ukoliko imate otvoren jedan ili više E-štednih računa u Banci, nakon 30. lipnja 2022. godine raspolaganje po istome više neće biti moguće putem internet bankarstva, već će raspolaganje biti limitirano isključivo na preostala dva moguća načina:
       - Primanje uplata iz drugih banaka u korist E-štednog računa i/ili
       - Saldacija ili zatvaranje E-štednog računa u poslovnicama Banke.

  Slijedom prethodno iznijetog, ovim putem pozivamo Vas da dođete u poslovnicu Banke kako biste vratili token (uređaj koji služi za autentifikaciju/prijavu na internet bankarstvo).
   
  Trenutno važeći Opći uvjeti poslovanja, Izvod iz Odluke o naknadama kao i ostali akt Banke vezani uz poslovanje putem internet bankarstva za građane dostupni su na internet stranici www.jtbanka.hr, kao i u svim poslovnicama J&T banke d.d.
   
  Za sva pitanja slobodno nam se obratite na besplatni broj telefona 0800 8222, e-mail: 0800@jtbanka.hr, odnosno u najbližu poslovnicu Banke.