Novosti

2017
 • HNB dao suglasnost za imenovanja u Upravu Banke
  21srp
  Novi član Uprave Hrvoje Draksler
  Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 18.07.2017., dao je svoju suglasnost na imenovanje g. Hrvoja Drakslera članom Uprave Banke, dok je g. Ivici Božanu produžen mandat za predsjednika Uprave.
  G. Draksler je u J&T banku došao iz Erste&Steiermärkiche Bank d.d., gdje je obnašao funkciju direktora Sektora naplate i upravljanja lošim plasmanima. Na poziciji savjetnika Uprave u J&T banci radi od 01.05.2017.
  Ovom suglasnošću Hrvatske narodne banke, g. Draksler je imenovan kao treći član u Upravu Banke, a biti će zadužen za Sektor financija, Sektor bankarskih operacija te Sektor informatike.
  Na mjesto savjetnika Uprave, uz dosadašnje radno mjesto Direktora Sektora upravljanja rizicima,  od 01.06.2017. imenovan je Jan Ružička. 

   
 • Nove kamatne stope po E-štednom računu
  14srp
  Uslijed smanjenja Indeksa referentne kamatne stope na depozite, od 01.08.2017. kamatna stopa po E-štednom računu po viđenju iznosi 0,70%, godišnje, promjenjiva.
  Visina promjenjivih kamatnih stopa prati se, sukladno Načelima, putem ¨Indeksa referentne kamatne stope na depozite¨ (dalje: Indeks), koji se izračunava i objavljuje na internet stranicama Banke kvartalno. Indeks prati trend tržišnih kamatnih stopa na depozite građana u Republici Hrvatskoj.
  Kretanje Indeksa, kao i važeća Načela koja detaljno propisuju uvjete promjenjivosti kamatnih stopa, dostupni su Vam na internet stranici www.jtbanka.hr, kao i u svim poslovnicama J&T banke d.d
   
 • Ljetno radno vrijeme poslovnice Centrala u Varaždinu
  21lip
  Od 1. srpnja 2017. godine Poslovnica Centrala biti će otvorena za klijenta:
  od ponedjeljka do petka 08:30 do 17:00
  subotom 08:00 do 12:30.
 • Ostavka člana Nadzornog odbora
  11svi
  Ovim putem obavještavamo javnost da je s današnjim danom član Nadzornog odbora Banke g. Ivo Enenkl dao ostavku na članstvo u Nadzornom odboru zbog poslovnih obaveza.
 • Ostvarena dobit nakon vrijednosnih usklađivanja u prvom kvartalu 2017. godine od 4,15 milijuna kuna
  28tra
   
  Promjenom strategije kamatni troškovi smanjenji 39%, opći administrativni troškovi, amortizacija i ostali troškovi 28%, uz rast neto nekamatnih prihoda
   
   
  Varaždin, 28. travnja 2017. Prema nerevidiranim podacima, J&T banka d.d. je u prvom kvartalu 2017. godine ostvarila dobit nakon vrijednosnog usklađivanja u iznosu od 4,15 milijuna kuna. Kamatni prihodi ostvareni su u iznosu od 14,3 milijuna kuna, dok su kamatni rashodi iznosili 6,9 milijuna kuna. U istom periodu ostvareni su neto prihodi od naknada i provizija u visini 2,2 milijuna kuna, koji su za 1,6 milijuna kuna veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Uz značajno smanjenje općih administrativnih troškova, amortizacije i ostalih troškova, ostvaren je neto prihod od poslovanja prije vrijednosnih usklađivanja i rezerviranja za gubitke u iznosu od 2,7 milijuna kuna.
   
  Kao rezultat aktivnog upravljanja rizičnim portfeljem, Banka bilježi smanjenje ispravaka vrijednosti na poziciji vrijednosnog usklađivanja i rezerviranja za gubitke u neto iznosu od 1,5 milijuna kuna, čime je ostvarena dobit nakon vrijednosnih usklađivanja u iznosu 4,15 milijuna kuna.
   
  J&T banka d.d. prvi je kvartal ove godine završila s aktivom u iznosu od 1,42 milijarde kuna. Ukupni krediti pri tom su iznosili 775,9 milijuna kuna, dok su ukupni depoziti Banke na dan 31.3.2017.  iznosili 1,11 milijardi kuna, što je za 9,5 posto manje u odnosu na 31.12.2016. godine, te u skladu s promjenom strategije poslovanja.
   
  Ukupni kapital Banke je na dan 31.3.2017. iznosio 171,8  milijuna kuna, dok je na 31.12.2016. iznosio 165,9 milijuna kuna.
 • PRIOPĆENJE O FINANCIJSKOM ZAVRŠETKU J&T BANKE ZA 2016. godinu
  19tra
  PRIOPĆENJE O FINANCIJSKOM ZAVRŠETKU J&T BANKE ZA 2016. godinu

  J&T Banka, jedna od najznačajnijih privatnih banaka u Republici Češkoj, završila je prošlu godinu, prema revidiranim izvještajima, s ukupnom imovinom od 133,11 milijardi čeških kruna (37 mlrd HRK). Neto dobit za predmetno razdoblje iznosila je 950 milijuna CZK (267 mil HRK).

  Na godišnje smanjenje bilance primarni utjecaj imalo je smanjenje depozita klijenata (za 15,4%) na 103,05 milijardi CZK (28,7 mlrd HRK), a u skladu sa strategijom banke. Smanjenje je najviše vidljivo kod oročenih depozita, koji su u najvećoj mjeri preusmjereni u investicije. Banka očekuje da će se taj trend nastaviti i u nadolazećim godinama, s obzirom na kretanje kamatnih stopa na tržištu. Banka planira nastaviti transferiranje depozita u investicijske proizvode i u područje asset managementa.

  Banka je potvrdila svoju kvalitetu u investicijskom području kroz uspjeh J&T Money fonda. Ovaj nagrađivani fond udvostručio je vrijednost imovine pod upravljanjem na 6,7 milijardi CZK (1,88 mlrd HRK). Na kraju godine, preko 2 milijarde CZK (0,6 mlrd HRK) bile su investirane u fond J&T BOND. Zahvaljujući izvrsnoj ponudi proizvoda, banka je bila u mogućnosti generirati više od 7 milijardi CZK (1,96 mlrd HRK) kroz J&T fondove i povećati vrijednosti imovine pod upravljanjem za 40%, na nešto ispod 25 milijardi CZK (7 mlrd HRK).

  U 2016. godini, banka je iskoristila renesansu na tržištu obveznica i preko tržišta kapitala posredovala u rekordnom iznosu dužničkog financiranja.  Plasirala je na burzama vrijednosnih papira u Pragu i Bratislavi 11 obvezničkih izdanja u ukupnom iznosu od 19,9 milijardi CZK (5,6 mlrd HRK). Štoviše, u ožujku 2016. godine,  uspješno je odrađeno pokroviteljstvo drugog izdanja subordiniranih perpetualnih obveznica u češkim krunama.

  U trećem kvartalu 2016. godine, banka je povećala svoj udio u Vaba d.d. banci Varaždin izdavanjem novnih dionica u ukupnom iznosu od 76 milijuna HRK. S tim izdanjem, banka je stekla više od 82% u svojoj hrvatskoj banci, koja je u siječnju 2017. godine promijenila naziv u J&T banka d.d.

  Kapital je na kraju 2016. godine dosegnuo 19,13 milijardi CZK (5,3 mlrd HRK), uz godišnje povećanje od 12,9%. Osiguranje dovoljnog kapitala omogućiti će banci daljnji rast i razvoj. Stopa adekvatnosti kapitala iznosila je 15,88%.
   
   
 • Obavijest sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala - suglasnost HNB-a na obnovu mandata članu Nadzornog odbora
  2vlj
  Nastavno na našu obavijest od 25.11.2016., ovime obavještavamo javnost da smo dana 2.2.2017. primili  prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke na imenovanje dosadašnjeg člana Nadzornog odbora g. Júliusa Strapeka iz Republike Slovačke, Cabanova 10, Bratislava, OIB: 63500842094, na novi mandat od 4 godine s obzirom da navedenom članu dana 27.2.2017. godine ističe postojeći mandat.
   
  Ovime su ispunjeni svi uvjeti za stupanje na snagu odluke o imenovanju s danom 27.2.2017. godine.