Poslovanje s inozemstvom

Platni promet u stranoj valuti i s inozemstvom


Plaćanja i naplate u stranoj valuti i s inozemstvom obuhvaćaju:

  • Prekogranična plaćanja i naplate u valuti EUR- s državama članicama SEPA (Single Euro Payments Area)
  • Međunarodna plaćanja i naplate - s ostalim državama
Odluka o nalozima za plaćanje Hrvatske narodne banke regulira potrebne osnovne elemente i način popunjavanja naloga za plaćanja unutar Republike Hrvatske. Objavljena je na stranicama HNB: https://www.hnb.hr/-/odluka-o-nalozima-za-placan-1.  

Plaćanja u inozemstvo ili u stranoj valuti

Građani
Građani mogu vršiti plaćanja na račune građana i poslovnih subjekata u inozemstvu.

Poslovni subjekti
Poslovni subjekti mogu vršiti plaćanja na račune građana i poslovnih subjekata u inozemstvu. Dokumentaciju, tj.  račun, predračun, ugovor o kupoprodaji ili druge dokumente kojim se dokazuje osnova plaćanja poslovni subjekti su dužni čuvati kod sebe najmanje 11 godina i dostaviti ih Banci za potrebe kontrole nadležnih institucija.
 
Priljev - naplate iz inozemstva ili u stranoj valuti

Građani
Građani mogu primiti sredstva iz inozemstva u kunama ili devizama.
Moguće osnove plaćanja u stranoj valuti unutar Republike Hrvatske detaljno definira Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji Hrvatske narodne banke (HNB) koja je objavljena na stranicama HNB: https://www.hnb.hr/-/odluka-o-placanju-i-naplati-u-stranim-sredstvima-placanja-u-zemlji.
Kod prodaje nekretnina koje se nalaze na području Republike Hrvatske građani mogu primiti samo kune.

Poslovni subjekti
Poslovni subjekti primaju sredstva iz inozemstva po osnovi izvršenog izvoza robe ili usluga, kredita, dokapitalizacije itd.
Moguće osnove plaćanja u stranoj valuti unutar Republike Hrvatske detaljno definira Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji Hrvatske narodne banke (HNB) koja je objavljena na stranicama HNB: https://www.hnb.hr/-/odluka-o-nalozima-za-placan-1.
Kod prodaje nekretnina koje se nalaze na području Republike Hrvatske poslovni subjekti mogu primiti samo kune.

Naknada

Naknada za platni promet s inozemstvom se plaća prema Odluci o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama. Izvadak iz Odluke Vam je dostupan ovdje:http://www.jtbanka.hr/poslovni-subjekti/poslovni-racuni/82.