0800 8222
Pretraživanje

Dugoročni kredit za financiranje troškova školovanja i studiranja

Vrste kredita: Povlašteni studentski i učenički krediti za studente i učenike Varaždinske županije
Povlašteni studentski krediti za studente Općine Radoboj
Korištenje kredita: mjesečnim isplatama - tranšama
Za studente i učenike Varaždinske Županije: Rok korištenja povlaštenog kredita jednak je vremenu koje je propisano za redovni završetak srednjoškolskog obrazovanja odnosno studija, računajući od dana odobravanja kredita
Za studente Općine Radoboj: Rok korištenja jednak je broju semestara konkretnog studija uvećano za 6 mjeseci.
Kredit se koristi isplatom mjesečnih tranši na tekući račun u Vaba d.d. banci Varaždin.
Rok otplate kredita: jednak je roku korištenja kredita
Valuta proizvoda: kune uz valutnu klauzulu  (srednji tečaj HNB za EUR)
Godišnja kamatna stopa uz status klijenta: Za studente i učenike Varaždinske Županije:
4,99% fiksna, godišnja

Za studente Općine Radoboj:
2,50 %, promjenjiva*, godišnja

*Varijabilni dio kamatne stope: 6M NRS1 za EUR
Vrijednost 6M NRS1 za EUR važeći na dan 24.05.2016 iznosi 1,83%.
Fiksni dio kamatne stope: 1,67 p.p.; isti je nepromjenjiv tijekom cijelog perioda korištenja, počeka i otplate kredita.
Usklađenje kamatnih stopa sa promjenama referentne kamatne stopem 6M NRS1 za EUR. provodi se svakih 6 mjeseci, sukladno važećim Načelima Banke za utvrđivanje promjenjivih kamatnih stopa po kreditima građana (potrošača).
Efektivna kamatna stopa: 6,77% (kod jednokratne isplate, , godišnje kamatne stope od 4,99%, počeka od 12 mjeseci, otplate na 36 mjeseci)
Naknada za odobrenje: 200,00 KN, jednokratno
Instrumenti osiguranja
Primjenjuju se ovisno o kreditnoj sposobnosti, zaduženosti i iznosu kredita:
 
do 5.500,00 EUR
  • jedna bjanko zadužnica dužnika/sudužnika
  • izjava o suglasnosti dužnika/sudužnika
od 5.501,00 EUR do 15.000,00 EUR
  • jedna bjanko zadužnica dužnika / sudužnika / jamca platca
  • izjava o suglasnosti dužnika / sudužnika / jamca platca
iznad 15.000,01 EUR
  • jedna bjanko zadužnica dužnika/sudužnika i jamca platca
  • izjava o suglasnosti dužnika/sudužnika i jamca platca
  • zalog nad nekretninama u minimalnom omjeru vrijednosti nekretnine i vrijednosti kredita 1,35:1 s vinkulacijom prava iz polica osiguranja nekretnine u korist banke
Reprezentativni primjer
Iznos kredita u EUR Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa Poček u mjesecima Rok otplate u mjesecima Mjesečni anuitet
5.000,00 4,99% 6,77% 12 36 157,31

Pretpostavka: Jednokratna isplata kredita 15.07.2014.

Za sve detalje kontaktirajte nas na 0800@vaba.hr ili besplatni broj telefona 0800 8222.