Bankomati

Vlasnici tekućih računa  mogu bez naknade podizati gotovinu na bankomatima naše Banke koji se nalaze na slijedećim lokacijama:
 
VARAŽDIN
Poslovnica Centrala 
 
Anina 2
42000 Varaždin
   
    
Maestro beskontaktnom karticom naše Banke možete podizati gotovinu i na bankomatima drugih banaka u Republici Hrvatskoj.
Na bankomatima ostalih banaka naknada za podizanje gotovine unutar RH iznosi 1,5%, minimalno 15,00 kuna.